Efor Testi

Kalp damar hastalıklarını araştırmada kullanılan testlerden biridir.

Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülerek (treadmill) veya sabit bir bisiklette pedal çevirtilerek (ergometrik bisiklet protokolleri) kalp hızı artırılır. Bu sırada hastadan alınan EKG kayıtlarının bilgisayarda analizi yapılır. Normal EKG’de görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılabilir.

Egzersiz testi sırasında hastalar göğüs ağrısı, bayılma, iskemik değişiklikler ya da EKG’de aritmi, oksijen saturasyonu, kalp hızı ve kan basıncı cevabı için monitorize edilir.

En sık çocuklarda kullanılan test yöntemi Bruce protokolüdür. Bu protokolde hasta dönen bir bant üzerinde yürütülür. Her 3 dakikalık basamaklarda treadmilin hızı ve eğimi arttırılarak egzersiz seviyesi yükseltilir. Basamak değişmeleri haricinde çocukların parmaklıklardan tutunmasına izin verilmez, çünkü bu durum işin metabolik yükünü azaltır ve egzersiz süresini arttırır.

Egzersiz testi sırasında monitörize edilenler;

 • Egzersize dayanma süresi
 • Kalp hızı
 • Kan basıncı
 • EKG
 • Oksimetri

Egzersiz testi endikasyonları;

 • Egzersizle şiddetlenen ya da tetiklenen özel belirti ve bulguların değerlendirilmesi
 • Özel tıbbı ya da cerrahi tedavilerin değerlendirilmesi
 • Eğlence, atletik ya da mesleki aktiviteler için fonksiyonel kapasite tayini
 • Başlangıç ve seri test ölçümleri ile prognozun değerlendirilmesi
 • Kalp, pulmoner ya da kas-iskelet rehabilitasyonu için eşik değerlerinin tespit edilmesi
 • Miyokardiyal iskemi varlığı ya da aritmileri de içeren kalp kaynaklı, pulmoner veya diğer organlarla ilgili hastalığı olan çocuklarda egzersize anormal cevabın tanımlanması veya değerlendirilmesi

Kontraendikasyonlar ;

 • Akut miyokardit ya da perikardit
 • Ciddi aort darlığı ya da pulmoner darlık
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Belgelenmiş uzun QT sendromu
 • İstirahatte kontrol edilemeyen hipertansiyon
 • Stabil olmayan aritmiler
 • Marfan sendromunda rutin test
 • Kalp transplantasyonunda rutin test

Egzersiz testinin sonlandırılmasının nedenleri;

 • Tanı koydurucu bulguların saptanması ve testin ek bir bilgi veremeyeceğinin düşünülmesi
 • Monitörizasyon cihazlarının yetersizliği
 • Testin devamında hastanın iyiliğinin tehlikeye atabilecek belirti ve bulguların bulunması