Efor Testi

Enfektif endokardit tanı, önleme ve tedavi kılavuzu


Alternative text - include a link to the PDF!

Yetişkinlerde konjenital kalp hastalıklarına yaklaşım


Alternative text - include a link to the PDF!

Gebelikte kardiyovaskuler hastalıkların takip ve tedavisi


Alternative text - include a link to the PDF!

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu


Alternative text - include a link to the PDF!

Senkop tanı ve tedavi klavuzu


Alternative text - include a link to the PDF!