Efor Testi

Uzun süreli EKG kaydı aritmilerin sıklığı ve şiddetininin belgelenmesinde, hastanın semptomları ile aritminin ilişkisinin ve antiaritmik tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde en faydalı yöntemdir.

Aritmi süresinin uzunluğuna göre birkaç farklı tipte uzun süreli EKG kaydedicileri vardır.

  1. HOLTER monitörizasyonu: 24 saat (ya da 72 saate kadar) içinde oluşan olayları kaydeder
  2. Anlık kaydedici (event recorder): daha uzun aralıklarla şikayeti olan hastalrda (haftalar-aylar, tipik olarak 1 ay) kullanılır.
  3. İmplante edilebilir loop kaydediciler: hastanın semptomları 6 ayda bir gibi çok seyrek geliyorsa kullanılır. 14 aya kadar ritmi kaydedebilir.